Meny

Kvalitetspolicy

Genom vår kompetens om material och tillverkningsprocesser skall vi på Jålek Plåt AB uppfattas som en resurs i kundens utvecklingsarbete. Med hög kompetens och hög servicegrad levererar vi detaljer som motsvarar eller överträffar högt ställda krav och förväntningar. Resultatet ska vara kundens främsta orsak till fortsatt samarbete.

Vårt kvalitetsarbete skall kännetecknas av ständiga förbättringar.

Vi uppmuntrar och hjälper varandra och utvecklas tillsammans genom en kontinuerlig kompetensutveckling.

Miljöpolicy

Miljöarbetet vid Jålek Plåt AB angår oss alla och bygger på delaktighet från medarbetare och kunder till leverantörer.

Vi skall efterleva tillämpliga lagar och andra krav som organisationen berörs av och som kan relateras till våra miljömål. Utgångspunkten är att miljöpåverkande faktorer skall beaktas i samband med investeringar eller annan förändring i verksamheten.

Genom ständiga förbättringar av verksamheten och samarbete med lokala aktörer arbetar vi för att minska vår negativa miljöpåverkan, så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Sedan 2015 är företaget ISO-certifierat enligt ISO-14001 och ISO-9001.

ISO-certifieringar

Vi är ISO-certifierade för legotillverkning av plåtprodukter genom laserskärning, stansning, kantpressning, svetsning och montering.

Telefon

0470 - 72 48 60

E-post

info@jalek.se

Adress

Saxagårdsv. 2

Ort

362 51 VÄCKELSÅNG